Styring
  • Bruk WASD-tastene for å spille dette spillet
  • L
    Kast en granat
  • J
    Skyt
  • K
    Hopp
Tags ActionAngrepHelterKamperRoboterRobotkampSkyting
toppen av siden